Ethekwini Municipality

February 12, 2020

Richmond Municipality

February 12, 2020

UmgunguNdlovu District Municipality

February 12, 2020

O.R Tambo District Municipality

February 12, 2020

Alfred Nzo District Municipality

February 12, 2020

Harry Gwala District Municipality

February 12, 2020

Umdoni Municipal

February 12, 2020